Andre fag

Egenstudium

Elever som melder seg opp til eksamen i disse fagene må selv ansvar for å oppnå kompetansen som kreves til eksamen. Kirkeveien vgs. vil kunne bidra med begrenset veiledning underveis, etter nærmere avtale.

 

Hvilke fag kan du få veiledning i?

Tilbudet vil variere fra år til år.  Eksempler på fag er:

  • Engelsk fordypning
  • Tysk
  • Spansk
  • Fransk
  • Religion
  • Psykologi
  • Geografi
  • Rettslære
  • Teoridelen av kroppsøving

 

Eksamen

Som for andre fag melder eleven seg selv opp til eksamen. Kirkeveien vgs. arrangerer eksamen på huset, med ekstern sensor.