Realfag

Egenstudie

Kirkeveien vgs. har et begrenset tilbud innen 1T og R1, et såkalt lærerstøttet egenstudie. Elevene må selv ta hovedansvaret for fremdrift. Tilbudet består av videoforelesninger, hjelp til oppgaveløsing og tilbakemeldinger på innleveringer og prøver. Skolen vil også arrangere kapittelprøver og heldagsprøver. Eksamen vil også bli arrangert på skolen. 

 

Krav til forkunnskaper

Både 1T og R1 stiller krav til gode forkunskaper. For å begynne på 1T anbefaler vi derfor på det sterkeste at elever har minst karakteren 4 i matematikk fra ungdomsskolen, eller 4 i 2P eller 2YP fra videregående. For å begynne på R1 anbefales minst karakteren 4 i 1T. For å melde seg opp til eksamen i R1 må man også ha oppfyllt matematikk-kravet til generell studiekompetanse.

 

Eksamen

Som for andre fag melder eleven seg selv opp til eksamen. Kirkeveien vgs. arrangerer eksamen på huset, med ekstern sensurering.

 

Videre studier

For elever som ønsker flere realfag i sin videregående opplæring anbefaler vi en av to. De som er under 25 kan søke Kongskogen vgs. Se skolens nettsider for hvilke fag som tilbys.  De som er er 25 år eller eldre anbefaler vi å søke Voksenopplæringa på Sinsen. Tilbudet varierer fra år til år. Se Sinsen VOs nettsider.
 
Hvis man tenker å gå ingeniørstudier er det mulig å søke forkurs ingeniør eller tresemester-ordning på Høyskolen i Oslo og Akershus

 

Eksempler på forelesninger