Eksamensresultater og klage

Eksamenskarakterer

For å sjekke eksamensresultatene dine klikk lenken under.

PrivatistWeb

 

Klage på karakter

Hvis du vurderer å klage på en eksamenskarakter, rådfør deg først med faglærer.

For mer om hvordan man klager på karakter, klikk lenken under.

Klage på karakter gitt til privatisteksamen i Oslo