Kort om eksamen

Elevene ved Kirkeveien vgs. følger undervisning og får underveisvurdering i løpet av året av skolens lærere. Sluttvurdering gjøres i form av eksamen med eksterne sensorer.

 

Elevene melder seg selv opp

Elevene er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen, men elevende vil få bistand av skolen.

Hvis eleven ønsker å gå opp til eksamen til jul er fristen for å melde seg opp 15. september

Hvis eleven ønsker å gå opp til eksamen til sommeren er fristen for å melde seg opp 15. februar

 

Hvordan melder man seg opp til eksamen ved Kirkeveien vgs?

 

Eksamensformer

De forskjellige fagene har forskjellige former for eksamen

 

Norsk: Skriftelig og muntlig eksamen

Engelsk: Skriftlig og muntlig eksamen

Naturfag: Praktisk-Muntlig eksamen

Samfunnsfag: Muntlig eksamen

Historie: Muntlig eksamen

Matematiske fag: Skriftlig eksamen