Eksamen i matematikk 2P-Y

Eksamen i 2P-Y

Oppmøte senest kl. 08.30.
Skolen er stengt for alle elever unntatt de som har eksamen.
Husk å lese smitteversreglene til skolen.

Ta kontakt med din faglærer om du har spørsmål omkring eksamensdagen.

Vi ønsker alle lykke til!