Fagdag i 1-PY og 2-PY

Fagdag i matematikk

Annen undervisning utgår denne dagen, men det er mulig å lage lage individuelle avtaler med de ulike faglærerne.