Hovedseksjon

VIP Psykisk helse i skolen

VIP

Vi har valgt VIP Snakk om det, som er et program om psykisk helse med målgruppe videregående skole. Det er representert i alle landets fylker og gjennomføres årlig av om lag 90 videregående skoler rundt i landet. Vi starter opp med dette nå i januar 2023, og dere vil merke at psykisk helse vil være i fokus i undervisningen. Vi håper dere vil ha utbytte av det, og kom gjerne med tilbakemeldinger på opplegget. Mer informasjon om hva dette innebærer kommer på oppslagtavlene våre.