Heldigital undervisning fra onsdag 17. mars

Ny Teams-dag

Fra og med onsdag 17.3 blir det kun digital undervisning. Dette gjelder fram til påske. Norskopplegget tirsdag 16. går som planlagt og tilbys både fysisk på skolen og i Teams.