Invitasjon

Fagdager og vinteraktivitetsdag

Hold av dagene i perioden 11. mars–14. mars. Nedenfor ser du hele programmet: 

Mandag 11. mars
Matematikk 1P-Y og 2P-Y fagdag

Tirsdag 12. mars
Naturfag fagdag

Onsdag 13. mars
Engelsk fagdag

Torsdag 14. mars
Vinteraktivitetsdag

Fredag 15. mars
Vanlig undervisning

Dine faglærere vil gi deg nærmere informasjon om hva som skal skje de aktuelle dagene. All annen ordinær undervisning utgår, men det er mulig å lage individuelle avtaler med hver enkelt lærer.