Kurs i akademisk skriving

Kurs i akademisk skriving

På dette kurset får du lære mer om det å skrive en akademisk tekst. Vi tar opp spørsmål som:

- Hva kjennetegner akademisk skriving?

- Hvordan bygger du opp en akademisk tekst?

- Hva er en god problemstilling?

Tid: Fredag 11. oktober, kl. 11-13.

Sted: Klasserom 1 i 1. etg.

Kursholder: Mette. Ta kontakt for påmelding.