Foto: Gullspore fra Rød, Rygge, Østfold. © Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo / Eirik Irgens Johnsen