Muntlig eksamen i norsk

Norsk eksamen muntlig

Vi ønsker lykke til!

Illustrasjon: Mette Langeid.