Norsk muntlig eksamen i uke 24 og 25

Norsk muntlig eksamen

16. og 17. juni er også satt av til muntlig eksamen i norsk.

Vi ønsker samtlige lykke til!