Stolpejakt

Stolpejakt

Vi møtes på skolen kl. 09.30 og starter jakten kl. 10.00.

Vi blir bedre kjent med hverandre og nærområdet!