Undervisningstilbud i høstferien

Fem videregåendeskoleelever

Tilbudet gjelder følgende dager:

Mandag 28. september

Tirsdag 29. september

Onsdag 30. september

Alle tre dagene er skolen åpen kl. 10-14. Dere kan komme på skolen og jobbe med hvilke fag dere vil, Lise kan hjelpe til med matematikk og naturfag.