Velkommen som søker til Kirkeveien videregående skole

Elever som jobber med PC

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker å avtale et besøk. Her finner du søknadsskjema og informasjon om opptakskrav:

https://kirkeveien.vgs.no/for-sokere/soke-plass/hvordan-soke/

Telefonnummeret til skolen er 22 11 40 10. 

Velkommen til oss!