Vi ser "1917" på kino

Kinotur

Visningsstedet er Colosseum, sal fire. 

Tilbudet gjelder for historieklassen, norsk vg2, norsk vg3 og norsk påbygg.

Filmen starter kl. 10.00 og varer i to timer. 

Felles avreise fra skolen kl. 9.25.

Vi gleder oss!