Undervisningstilbud

Det varierer i hvilken grad elevene har mulighet til å motta opplæringstilbud. Ofte trenger eleven spesialpedagogiske hensyn i undervisningen. Det foregår intensiv behandling på avdelingene, parallelt med skolehverdagen. Ofte blir skoletimene individuelle, og de varierer i omfang. Noen elever ønsker så mye skole som mulig, og vi kan tilrettelegge for opptil 3-4 timer per dag. Andre er ikke i stand til å motta et såpass omfattende tilbud og må skjermes med 1-2 undervisningstimer om dagen.

 

Vi er veldig opptatt av at elevene skal bli møtt med rom og forståelse, og at det skal være trygt for eleven å komme til oss. Vi er opptatt av å tilpasse undervisningen og samarbeide med hjemskolen. Vi lytter også til elevens interesser og ønsker når vi utarbeider undervisningsopplegget. I tillegg er det en selvfølge at vi ivaretar læreplanmålene.