Hovedseksjon

Undervisningstilbud

Det varierer i hvilken grad elevene har mulighet til å motta opplæringstilbud. Ofte trenger eleven spesialpedagogiske hensyn i undervisningen. Det foregår intensiv behandling på avdelingene, parallelt med skolehverdagen. Ofte blir skoletimene individuelle, og de varierer i omfang. Noen elever ønsker så mye skole som mulig, og vi kan tilrettelegge for opptil 3–4 timer per dag. Andre er ikke i stand til å motta et såpass omfattende tilbud og må skjermes med 1–2 undervisningstimer om dagen.

Vi er veldig opptatt av at elevene skal bli møtt med rom og forståelse, og at det skal være trygt for eleven å komme til oss. Vi er opptatt av å tilpasse undervisningen og samarbeide med hjemskolen. Vi lytter også til elevens interesser og ønsker når vi utarbeider undervisningsopplegget. I tillegg er det en selvfølge at vi ivaretar læreplanmålene.