Hovedseksjon

Eksamensdatoer

Eksamensdato for vanlige fag høsten 2017

Fag Fagkode           Dato for eksamen
     
Norsk    
Norsk yrkesfag (førsteår), skriftlig NOR1206 Ikke bestemt
Norsk yrkesfag (førsteår), muntlig NOR1219 Ikke bestemt
Norsk påbygg (andreår), hovedmål NOR1211 Ikke bestemt
Norsk påbygg (andreår), sidemål NOR1212 Ikke bestemt
Norsk påbygg (andreår), muntlig NOR1213 Ikke bestemt
     
Matematikk    
Matematikk, praktisk, for yrkesfag, naturbruk (1PY) MAT1001  Ikke bestemt
Matematikk, praktisk, påbygg (2PY) MAT1005  Ikke bestemt
Matematikk, teoretisk (1T) MAT1013  Ikke bestemt
Matematikk, realfaglig (1R) REA3022  Ikke bestemt
     
Ettårige fag    
Naturfag NAT1002 Ikke bestemt
Samfunnsfag SAF1001 Ikke bestemt
Engelsk - skriftlig ENG1002 Ikke bestemt
Engelsk - muntlig ENG1102 Ikke bestemt
Historie HIS1002 Ikke bestemt


Eksamensdatoene for våren 2018 vil bli komme straks de publiseres av UDIR