Skolemøtet

Skolemøtet er det primære fora for saker som angår alle. Eksempler på saker som blir tatt opp kan være: 

  • Informasjon om turer og arrangementer
  • Påminnelse om å melde seg opp til eksamen
  • Valg av ordenselever for uka
  • Informasjon om legatordninger
  • Beskjeder om den daglige driften av skolen

Skolemøtet fungerer også som elevråd. I de tilfellenene hvor elever ønsker å ta opp en sak seg imellom, og når det velges representanter til driftsstyret, forlater personalet lokalet.