Hovedseksjon

Sosialpedagogisk rådgivning

Trenger du hjelp og råd om problemer knyttet til forhold på skolen kan du kontakte enten kontaktlæreren din eller sosialpedagogisk rådgiver. Her kan du få hjelp og råd om små og store utfordringer du støter på, f.eks.

  • Eksamensangst
  • Tid til lekser
  • Strukturere dagen
  • Oppmøte og fravær

Kort sagt, hvis du opplever at noe er vanskelig på eller med skolen, si ifra!