Hovedseksjon

Eksamen

Elevene ved Kirkeveien vgs. følger undervisning og får underveisvurdering i løpet av året av skolens lærere. Sluttvurdering gjøres i form av eksamen med eksterne sensorer.

Elevene melder seg selv opp

  • Elevene er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen, men elevende vil få bistand av skolen.
  • Hvis eleven ønsker å gå opp til eksamen til jul er fristen for å melde seg opp 15. september
  • Hvis eleven ønsker å gå opp til eksamen til sommeren er fristen for å melde seg opp 15. februar

Hvordan melder man seg opp til eksamen ved Kirkeveien vgs?

Eksamensformer

De forskjellige fagene har forskjellige former for eksamen:

  • Norsk: Skriftelig og muntlig eksamen
  • Engelsk: Skriftlig og muntlig eksamen
  • Naturfag: Praktisk-Muntlig eksamen
  • Samfunnsfag: Muntlig eksamen
  • Historie: Muntlig eksamen
  • Matematiske fag: Skriftlig eksamen