Hovedseksjon

Sjekkliste for studiekompetanse

23/5 - regelen

For å få studiekompetanse gjennom 23/5 regelen er det tre krav

1) 23 år eller eldre

Du må fylle 23 år senest det året du søker høyere utdanning


2) 5 års yrkeserfaring/utdanning

Du må ha tilsammen fem år med yrkeserfaring og/eller utdanning etter grunnskole.
Yrkeserfaring/utdanning kan blant annet være:

 • Videregående skole (inkludert tid på Kirkeveien)
 • Førstegangstjeneste
 • Folkehøyskole
 • Fagskole
 • Høyere utdanning
 • Lønnet arbeid
 • Læretid
 • Frivillig arbeid
 • Omsorgsarbeid (omsorg for egne barn)
 • Nedsatt arbeidsevne

 

3) Bestått i seks sentrale fag

Du må ha bestått følgende seks fag:

 • Norsk (hovedmål, sidemål og muntlig) (393 årstimer)
 • Engelsk (140 årstimer)
 • Historie (140 årstimer)
 • Samfunnsfag (84 årstimer)
 • Matematikk (224 årstimer)
 • Naturfag (140 årstimer) 

Alt arbeid og all utdanning må dokumenteres ovenfor Samnordna opptak.

 

Påbygg fra yrkesfag

For å få studiekompetanse ved å bygge på fullført toårig yrkesutdannelse må følgende krav oppfylles

 

Fag til studiekompetanse fra yrkesfag

 • Norsk påbygg (hovedmål, sidemål og muntlig) (280 årstimer)
 • Historie (140 årstimer)
 • Matematikk (84 årstimer)
 • Naturfag (140 årstimer)
 • I tillegg må du ha:
  • Ett programfag (140 årstimer)
  • Kroppsøvning (56 årstimer)

          eller

  •  Fagbrev

Dokumentasjon av yrkeserfaring

All yrkeserfaring og lignende må dokumenteres for Samordna opptak. Erfaringen er at dette kan ta lenger tid enn man tror. Ha derfor som mål at du har skaffet deg den dokumentasjonen du trenger i forhold til yrkeserfaring i løpet av det første året. Hvis du bare skal gå på Kirkeveien vgs. i ett år, vær ferdig til jul!

 

 

Dokumentasjon av utdanning

 Kompetansebevis fra Privatistkontoret

For å få kompetansebeviset i tide til å søke høyere utdanning må det bestilles innen 15. april. For mer informasjon klikk lenken under. 
Kompetansebevis fra Privatistkontoret i Oslo

 

Vitnemål/kompetansebevis fra tidligere For å dokumentere kompetanse som ikke er oppnåd som privatist i Oslo må du kontakte det lærerstedet hvor du fikk karakteren.