Hovedseksjon

Yrkesfag fellesfag

Alle yrkesfaglige utdanninger på videregående nivå har fem felles fag. På kirkeveien vgs. er det mulig å følge undervisning og ta eksamen i disse fen fellesfagene. Man kan gjøre dette enten for å fullføre en yrkesfaglig utdanning, hvor man mangler karakter i en eller flere av disse fagene, eller som forbredesle til en yrkesfaglig utdanning. Tanken er at hvis man tar fellesfagene på forhånd, så kan man konsentrer seg om yrkesfagene senere.

 

Fem fellesfag for yrkesfaglig utdanning på videregående nivå

De fem fagene som utgjør fellesfagene for yrkesfaglig utdanning er:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Samfunnsfag
  • Engelsk

 

Norsk

Norsk for yrkesfag undervises på Kirkeveien vgs. over ett år. Når man tar eksamen etter ett år har man fullført Norsk for yrkesfaglig studieretning. Det er to eksamensdager: En skriftlig (1206) og en muntlig (NOR1219).

 

Matematikk

Matematikk for yrkesfag (1PY) undervises ved Kirkeveien vgs. over ett år. Det er en rekke yrkesfaglige retninger innen  matematikk for yrkesfag. Når du melder deg opp til eksamen velger du den retningen som er relevant for deg. Når man tar eksamen etter første år har man fullført Matematikk for yrkesfag (1PY).
Faget avsluttes med en skriftlig eksamen (MAT1001).

 

Naturfag

Naturfag ved Kirkeveien vgs. undervises over ett år. Det gis ikke et spesielt undervisningstilbud hvis du kun ønsker yrkesfagkompetanse, i motsetning til generell studiekompetanse. Det er imidlertid mulig å gå opp i eksamen i bare de kompetansemålene som utgjør Naturfag for yrkesfag. I begge tilfeller avsluttes faget med en muntlig-praktisk eksamen, enten Naturfag for yrkesfag (NAT1001) eller Naturfag (NAT1002)

 

Samfunnsfag

Samfunnsfag tar for seg individets plass i samfunnet og hvordan de forskjellige institusjonene, som f.eks. rettsapparatet, storting og regjering utfyller hverandre. Samfunnsfag undervises ved Kirkeveien vgs. over ett år. Lærplanen og eksamen er identisk for Yrkesfag og for Generell studiekompetanse.
Faget avsluttes med en muntlig eksamen (SAF1001).

 

Engelsk

Engelskfaget skal i tillegg til språklæring også gi innsikt i levesett og kulturer der engelsk er hovedspråk eller et offisielt språk. Undervisningen vektlegger muntlige ferdigheter. Engelsk undervises over ett år, og læreplan og eksamen er identisk for både Yrkesfag og Generell studiekompetanse.
Faget avsluttes med en muntlig eksamen (ENG1103)