Hovedseksjon

Underveisvurdering

Tilbakemeldinger for å lære

Siden det er eksterne sensorer som setter karakteren ved eksamen, er all vurdering elevene får i løpet av året siktet inn på å forbedre elevens kompetanse i faget. Siden disse underveisvurderingene bare er formative, nyter vi stor pedagogiske frihet til å tilpasse prøver og andre vurderingssituasjoner til den enkelte elev, uten at dette blir "urettferdig" for andre elever.

 

Heldagsprøver, skrivedager og prøvemuntlig

I løpet av året arrangeres heldagsprøver/skrivedager i alle skriftelige fag. Disse heldagsprøvene gjør at elevene får prøvd seg på noe som ligner eksamen. Resultatet på disse prøvene har ingen innvirkning på karakteren til slutt. For mange elever er det en lettelse at du kan prøve seg, uten å frykte for et dårlig resultat.

 

På slutten av vårsemesteret, når det nærmer seg eksamen, arrangeres det prøve-muntlig i alle muntlige fag. Som med de skriftlige heldagsprøvene, er hensikten at elevene skal få trent i å mestre eksamensformen.