Hovedseksjon

Vår profil

Kirkeveien videregående skole er en spesialskole for elever med bakgrunn innenfor rus og/eller psykiatri.

Skolen baserer seg på et samarbeid med eleven, behandler og NAV for en individuell tilrettelegging for hver enkelt elev.

For å opprettholde et rusfritt miljø på skolen, må aktuelle elever forplikte seg til ukentlige urinprøver.

Fellesskapet mellom elevene bidrar til gjensidig støtte og forståelse.