Hovedseksjon

Sosiale aktiviteter

Noen aktiviteter er hovedsakelig ment som en miljøbyggende arena, mens andre aktiviteter har også faglig fokus. Noen aktiviteter har en egenandel på omtrent 100 kr, men skolen dekker mesteparten av utgiftene.

Tur til klatreparken på Tryvann

I begynnelsen av hvert skoleår bruker vi en skoledag på å dra til klatreparken på Tryvann. Her finnes det hinderløyper i alle vanskelighetsgrader og alle får opplæring i sikring i løypene. Elever og lærere deles inn i par ut i fra ønsket nivå slik at man klatrer sammen to og to. Felles lunsj (medbragt matpakke eller man kan kjøpe noe selv). Dette er en fin anledning til å bli kjent med både medelever og lærere i uformelle omgivelser. Mange får også testet grensene sine, enten det er sosialt eller mentalt med klatringen.

Teater

I regi av norsklærerne blir det hvert år arrangert en felles tur på teater. Dette skjer som regel på kveldstid og er både underholdene og faglig relevant for alle som har norsk. Man er selvsagt velkommen til å være med selv om man ikke har norsk som fag.

Juleverksted

En kveld i begynnelsen av desember arrangerer vi juleverksted, akkurat slik du husker det fra barneskolen. Skolen stiller med risengrynsgrøt til middag og det er selvsagt mandel i grøten og marsipangris til finneren. Utover ettermiddagen og kvelden lager man valgfri julepynt eller julegaver. Skolen stiller med utstyr til alt fra dorullnisser til julekort.

Juleavslutning

Siste skoledag før jul er det tradisjon med juleavslutning. Både gamle og nye elever inviteres til julelunsj og underholdning.

Teknisk museum
Naturfagsklassen drar på ekskursjon til teknisk museum. Her får vi omvisning eller demonstrasjon av et tema fra naturfagspensum, for eksempel stråling eller verdensrommet. Det blir også satt av tid til og utforske museet på egenhånd. Turen er åpen for alle elever, også de som ikke har naturfag så sant det ikke kolliderer med annen undervisning.

Skoleskidag i Tryvann

Hver vinter bruker vi en dag i Tryvann hvor det er et variert aktivitetstilbud. Her kan elever og lærere velge mellom å kjøre alpint eller snowboard i anlegget, eller gå på langrenn eller til fots i marka. Alle møtes til felles lunsj på Tryvannstua. Skolen sponser leie av utstyr for de som trenger det.

Kino

Noen år benytter skolen seg av tilbud om skolekino. Type film vil variere, men de kan være aktuelle innenfor fag som for eksempel norsk, engelsk, samfunnsfag eller historie.

Sommeravslutning

Det arrangeres alltid felles sommeravslutning for elver og lærere ved skolen en av de siste dagene før sommerferien. Alle tar med sin egen grillmat og skolen stiller med griller og litt tilbehør. Ofte kommer også tidligere elever innom og hilser på og forteller om livet etter Kirkeveien.

Andre aktiviteter

Skolen er alltid åpen for forslag til andre aktiviteter. Kanskje det er noe du interesserer deg for og ønsker å ta med de andre elevene på? Kom med forslag på det ukentlige skolemøtet for elever og lærere eller nevn det for en lærer.