Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Rektor

Arne Sygard
arne.sygard@osloskolen.no

Avdelingsleder elevrettede tjenester/Administrasjon og drift

Linn Bayegan
linn.bayegan@osloskolen.no

Lærere

Mette Langeid (webansvarlig og faglærer i norsk)
mette.langeid@osloskolen.no
Håkon Hornburg Løken (faglærer i matematikk, naturfag og IKT-ansvarlig)
hakon.loken@osloskolen.no
Eirik Skaug (faglærer i engelsk og samfunnskunnskap)
eirik.skaug@osloskolen
Lars Ewart Thomas (faglærer i matematikk og naturfag)
lars.thomas@osloskolen.no
Eva Torstrup (rådgiver og faglærer i norsk)
eva.torstrup@osloskolen.no
Susanne Marie Weisz (faglærer i historie og samfunnskunnskap)
susanne.weisz@osloskolen.no

Vaktmester

Emil Nesne
emil.nesne@osloskolen.no

Rasp

Odd Kristian Johansen
odd.k.johansen@osloskolen.no
Eli Zwaig Kolstad
eli.kolstad@osloskolen.no
Camilla Jordheim Larsen
camilla.larsen@osloskolen.no