Hovedseksjon

Elever

På RASP (Regional seksjon for spiseforstyrrelser) gir Kirkeveien videregående skole tilbud til innlagte pasienter, som blir midlertidige elever hos oss. De fleste tilhører en hjemskole, som vi holder tett kontakt med, og samarbeider med om undervisningen. Det er likevel ikke alle som har, eller som benytter seg av, et skoletilbud på hjemstedet. Alle er velkomne hos oss.

Kirkeveien vgs underviser tre avdelinger ved RASP:

  • RASP1 (Barne- og ungdomsposten)
  • RASP2 (Voksenposten)
  • RASP3 (Intensivposten)

Noen ganger får søsken, som må legges inn som ledsagere, også tilbud om undervisning hos oss. De fleste elever går på ungdomsskolen eller videregående skole. Det hender at søsken går på barneskolen.