Hovedseksjon

Skolens historie

Kirkeveien videregående skole omtrent 1990

Bakgrunnen for skolen var behovet for et behandlingstilbud til det økte narkotikaproblemet som oppstod i Oslo på den tiden. Lederen av avdelingen på Ullevål, Henrik Bauge, var også politioverlege. En del av ungdommene som ble brakt inn av politiet var i skolepliktig alder og det ble derfor ansatt to lærere ved avdelingen.

Avdelingen fikk så nye navn, først 16. avdeling, og så Psykiatrisk avdeling C før den fikk navnet "Undervisning ved institusjoner for blant annet stoffmisbrukere". Etter ønske om et mindre belastende navn fikk skolen navnet Kirkeveien videregående skole på slutten av åttitallet.

Tilbudet var den første tiden samlokalisert med de psykiatriske avdelingene og skolens ansatte deltok på avdelingsmøtene. Det gjorde at kontakt mellom lærere og behandlere ble tett.

I 1992 ble avdelingen den psykiatriske avdelingen omorganisert. Skolen sto i fare for å bli hjemløs, men både fagmiljøet på Ullevål og Oslo kommune så at skolen var et viktig element i behandling. Kirkeveien videregående skole ble dermed relokalisert og ble en selvstendig enhet. Det ble det gamle våningshuset på Lille Ullevål gård. Denne sveitservillaen har siden grunnleggelsen av Ullevål sykehus fungert både som direktørens residens, sykepleierbolig og kurslokaler for ansatte ved sykehuset.

For tiden er bygget under totalrenovering og skal etter planen stå ferdig høsten 2020.