Skolens historie

Kirkeveien videregående skole omtrent 1990

Kirkeveien videregående skole har røtter tilbake til 1968 og til narkotikaproblematikken som oppstod i Oslo på den tiden. Ungdom med rusproblemer ble tatt hånd om av politiet og brakt til Psykiatrisk avdeling XVI på Ullevål sykehus. Lederen av denne avdelingen, Henrik Bauge, var også politioverlege den gangen. Han så at det var behov for undervisning og skole for ungdommene på avdelingen.

Trine Hofseth ble ansatt, og hun ble dermed den første læreren på en psykiatrisk avdeling i Skandinavia. Året etter ble det ansatt en til.

Avdelingen skiftet navn, først til 16. avdeling, og så til Psykiatrisk avdeling C, fremdeles med Bauge som overlege. Skolen het en stund «Undervisning i institusjoner for bl.a. stoffmisbrukere», men etter ønske om et mindre belastende navn endte man opp med Kirkeveien videregående skole på slutten av åttitallet.

I 1992 ble Kirkeveien vgs. flyttet til den gamle direktørboligen på Lille Ullevål. Skolen avvikler nå mellom 175 og 240 individuelle eksamener i året og hvert år fullfører mellom 15 og 25 elever skolegangen og går videre i utdanningssystemet.

I de nesten 50 årene som har gått siden skolens spede begynnelse har den fått utvikle seg i skjæringspunktet mellom behandling og utdanning. Den er ikke så lett å plassere i det vanlige skolekartet, kanskje fordi elevplasser ikke er basert på rettigheter, men på grunn av det sosialmedisinske behovet skolen dekker og fordi mange som en følge av tiden på Kirkeveien går fra å være stønadsmottakere til å delta aktivt i arbeidslivet.