Hovedseksjon

Fag etter 23/5-regelen

Kirkeveien vgs. tilbyr undervisning i de seks fagene som trengs for å få generell studiekompetanse gjennom den såkalte "23+5 års-regelen". Det er i utgangspunktet lagt opp til et toårig løp, men alle elever har individuell plan som utformes i samarbeid med kontaktlærer og rådgiver.

Seks fag som gir generell studiekompetanse 

De seks fagene som trengs for generell studiekompetanse, og som tilbys ved Kirkeveien vgs. er

  • Norsk (over to år)
  • Matematikk (over to år)
  • Historie
  • Naturfag
  • Samfunnsfag
  • Engelsk


Norsk

Norsk er på Kirkeveien vgs. ett toårig løp hvis du ønsker generell studiekompetanse, men allerede når man tar eksamen etter første år har man fullført Norsk for yrkesfaglig studieretning.
Det er to eksamensdager: En skriftlig (1206) og en muntlig (NOR1219).

For å begynne med Norsk, påbygg til generell studiekompetanse må du enten ha avlagt eksamen i Norsk for yrkesfag, eller vise tilsvarende kompetanse ved å avlegge en prøve i starten av skoleåret. Når man avlegger avsluttende eksamen etter det andre året har man fullført Norsk som en del av generell studiekompetanse. Det er tre eksamensdager: Skriftlig hovedmål(NOR(1211), skriftlig sidemål(NOR1212) og muntlig(1213)


Matematikk

Som for norsk er matematikk ved Kirkeveien vgs. er et toårig løp hvis man ønsker generell studiekompetanse.

Første år undervises det i Praktisk matematikk (1PY), og allerede når man tar eksamen etter første år har man fullført Matematikk for yrkesfag (1PY). 1PY avsluttes med en skriftlig eksamen (MAT1001).

Andre år undervises det i Praktisk matematikk, påbygg til generell studiekompetanse (2PY). Når man avlegger avsluttende eksamen etter det andre året har man fullført Matematikk som en del av generell studiekompetanse. 2PY avsluttes med en skriftlig eksamen (MAT1005).

Både 1PY og 2PY-karakteren blir stående på vitnemål/kompetansebevis

 

Historie

Historiefaget tar for seg menneskehetens historie de siste tolv tusen år, med hovedvekt på de siste to tusen. Undervisningen konsentrerer seg om europeisk historie. Faget undervises over et år og avsluttes med en muntlig eksamen (HIS1002).

 

Naturfag

Naturfaget tar for seg emner som enæring, radioaktivitet, bioteknologi, kjemi og bærekraftig utvikling. Naturfag er et praktisk fag og undervisningen speiler dette. Man har i løpet av året flere praktiske øvelser og forsøk. Faget  undervises over ett år og avsluttes med en muntlig-praktisk eksamen (NAT1002).

 

Samfunnsfag

Samfunnsfaget tar for seg individets plass i samfunnet og hvordan de forskjellige institusjonene, som f.eks. rettsapparatet, storting og regjering utfyller hverandre. Samfunnsfag undervises ved Kirkeveien vgs. over ett år. Faget avsluttes med en muntlig eksamen (SAF1001)

 

Engelsk

Engelskfaget skal i tillegg til språklæring også gi innsikt i levesett og kulturer der engelsk er hovedspråk eller et offisielt språk. Undervisningen vektlegger muntlige ferdigheter.  Engelsk undervises også over ett år.
Faget avsluttes med en muntlig eksamen (ENG1102)