Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning.

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. Med andre ord setter vi miljø høyt på dagsorden.

Nasjonal sertifiseringsordning
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor.

Klima og miljørapport
Skolen leverer årlig klima og miljørapport. Rapporten inneholder bl.a. status for vårt miljøarbeid hvor en kan måle effekt av iverksatte miljøtiltak, samt handlingsplan for å forbedre miljøprestasjonene ytterligere.

Les skolens klima- og miljørapport: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/124817