Hovedseksjon

Påbygging til studiekompetanse

Kirkeveien videregående tilbyr undervisning i fire av fagene som trengs for å få generell studiekompetanse gjennom en såkalt påbygging til generell studiekompetanse.  Alle disse fagene undervises over ett år, og det er derfor mulig å oppnå studiekompetanse etter ett år.

Fire påbyggningsfag som gir generell studiekompetanse

De fire fagene som alle må ha for å bygge på til generell studiekompetanse er:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Historie
  • Naturfag

Norsk

For å begynne med Norsk, påbygg til generell studiekompetanse, må du enten ha avlagt eksamen i Norsk for yrkesfag, eller vise tilsvarende kompetanse ved å avlegge en prøve i starten av skoleåret. Når man avlegger avsluttende eksamen etter det andre året har man fullført Norsk som en del av generell studiekompetanse. Det er tre eksamensdager: Skriftlig hovedmål, skriftlig sidemål og muntlig

Matematikk

For å begynne med Matematikk, påbygg til generell studiekompetanse (2PY) må man ha avlagt eksamen i 1PY, 1P, 1TY eller 1T. Når man avlegger avsluttende eksamen etter det andre året har man fullført Matematikk som en del av generell studiekompetanse. Faget avsluttes med en skriftlig eksamen.

Historie

Historiefaget tar for seg menneskehetens histore de siste tolv tusen år, med hovedvekt på de siste to tusen. Undervisningen konsentrerer seg om europeisk historie. Faget undervises over et år og avsluttes med en muntlig eksamen.

Naturfag

Naturfag ved Kirkeveien vgs. undervises over ett år. Det gis ikke et spesielt undervisningstilbud hvis du kun ønsker yrkesfagkompetanse, i motsetning til generell studiekompetanse. Det er imidlertid mulig å gå opp i eksamen i bare de kompetansemålene som utgjør Påbygg i Naturfag til generell studiekompetanse. Mange velger likevel å gå opp i hele faget, for å forbedre karakteren. I begge tilfeller avsluttes faget med en muntlig-praktisk eksamen.

 

Ett programfag, kroppsøving eller Fagbrev

For å oppnå generell studiekompetanse må man også ha et programfag og kroppsøving.

Det er ved Kirkeveien et begrenset undervisnings- eller veiledningstilbud i enkelte programfag.

Hvis du har fagbrev trenger du ikke dette programfaget eller kroppsøvingen.