Hovedseksjon

Søke skoleplass

Her finner du digitalt søknadsskjema for skoleåret 2023-2024. Det er ikke lenger mulig å sende søknad per post. Alle vedlegg må lastes opp i tilknytning til søknaden innen fristen 1. februar. Du trenger MINID for å opprette søknad. Alle opplysninger overføres over sikker kryptert linje (SSL). Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene. Til høyre finner du mal for behandlerskjema. Dette fylles ut av din behandler og du må selv laste dette opp i søknaden sammen med karakterutskrifter og eventuell annen relevant informasjon som for eksempel sakkyndig vurdering fra PPT. Her er lenke til søknadsskjema: 

Søknad om inntak til Eikelund, Kongsskogen og Kirkeveien videreående skoler 

 

Søknaden blir besvart via Digipost. Dette betyr at du som søker må registrere en bruker på https://www.digipost.no/

Mal for uttalelse fra behandler