Hovedseksjon

Søknadsprosess, frister og søknadsskjema

Send søknad

Søknadsprosessen begynner ved at du sender søknad til Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Du fyller da ut skjemaet og sender det som brev til: 

Oslo kommune, Utdanningsetaten
Kirkeveien videregående skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Vi kontakter deg og avtaler samtale.

Hvis du er aktuell som søker avtaler vi en samtale med deg for å avklare dine ønsker og behov. Denne samtalen er obligatorisk. Hvis du ikke møter til samtalen, får du ikke plass på skolen.

Du får brev om inntak.

Etter at alle aktuelle søkere har vært til samtale sendes det ut brev om inntak. Du får brev både hvis du får plass og hvis du får avslag. Inntaksbrevene sendes ut i løpet av juni.