Fagdag i matematikk

Matematikk fagdag

Oppmøte kl. 09.00.

Varmt velkommen!