Vaffelfredag før høstferien

Vaffelfredag

Skolen serverer vafler i 1. etg. fra kl. 11.30.