Hovedseksjon

Vi besøker Oslo Bymuseum

Omvisning i Oslo Bymuseum

Temaet i utstillingen vi skal se er krig og hverdagsliv i Oslo 1940-45. 

Vi gleder oss.